Trygge løsninger til morgendagens omsorg

Image

BALT gateway

Det er vanskelig å forutsi framtidige behov, men vi vet med sikkerhet at det stadig vil komme bedre løsninger til velferdsteknologi på markedet. Vi vet også at det vil bli stilt strengere krav til behandling av persondata. Derfor har vi utviklet BALT gateway som gjør at vi kan lage løsninger som setter personvern og fleksibilitet i sentrum.

BALT sengevakt