BALT sengevakt hjemme er nå klar til test

anne BALT sengevakt, Nyheter

BALT sengevakt hjemme er nå klar til å testes ut ved omsorgsboliger. Den er allerede installert i 4 ulike boliger.

Omsorgsboliger kan ligge avsides til noe som gjør at gevinstene med bruk av BALT sengevakt blir tydelig både når det gjelder tidsbruk og kvalitet på tjenesten. Når utkjøringer til omsorgsboliger er rutinepreget, blir ikke nødvendigvis besøk gjort når det virkelig er behov. Hjemmebesøk når det ikke er behov virker forstyrrende og kan føre til at bruker våkner i det hjemmehjelp forlater boligen. Å redusere antall faste tilsyn når det ikke er behov for hjelp kan gi mer ro og bedre søvnkvalitet. Samtidig så kan varsel om at bruker har forlatt sengen gjøre at hjemmehjelpen kommer tidsnok og dermed forhindrer fall og vandring. Det skal bli spennende å se hvor godt BALT sengevakt håndterer digitalt tilsyn hos hjemmeboende.