BALT sengevakt i Sverige

anne BALT sengevakt, Nyheter

BALT sengevakt er nå installert på 3 sykehjem i de svenske kommunene Åre, Østersund og Strømsund. Sammen med svenskene er vi nå godt i gang med prosjektet «Bättre sömn och ökad trygghet». Ved at man får god oversikt over om beboende er i eller utenfor sengen blir det enklere å utføre besøk der det er behov.  Målet med projektet er å se hvordan BALT sengevakt påvirker arbeidsprosesser og miljø ved sykehjemmene.  Spørsmål som skal bessvares er:

  • Hvordan endres arbeidsmetodene?
  • Hvordan er mulighetene til kostnadsbesparelser og effektivisering?
  • Blir det bedre arbeidsmiljø?

Skogsbruksvägen i Østersund

Det er et mål å drive sykehjem som oppleves som en positiv arbeidsplass og er attraktiv for rekurettering. Vi gleder oss til å se resultatene i prosjektet.