BALT Gateway

Intelligent, åpen og fleksibel gateway

BALT gateway er laget med åpne grensesnitt og programvare som gjør at også andre leverandører kan tilby løsninger til samme gateway. Den muliggjør lokal behandling av data som igjen gjør det mulig å lage mer intelligente, fleksible og robuste systemer.

Framtidens personlige hub

Image

BALT gateway støtter kravene til framtidens personlige hub. Den gjør det enklere å legge til nye tjenester og utstyr. Vi vet det er mange type mennesker med forskjellig boforhold og unike behov. Derfor er det viktig at løsningen lar seg tilpasse brukeren, ikke motsatt.

 • Enklere å lage fleksible og brukervennlige løsninger som kan tilpasses behov og bolig
 • Enklere å legge til eller skifte ut løsninger fra ulike leverandører
 • Løsningen kan viderutvikles med de muligheter som åpner seg med mer og mer intelligent datahåndtering
 • Støtter de fleste kommunikasjonstandarder som Zigbee, BLE, Zwave, Wifi, og Ethernet
 • Batteri backup som gjør at løsningen fungerer også uten strøm.  
 • Den sender varsel dersom utstyr som er koblet til gateway ikke kommuniserer, eller batteri må skiftes ut
 • Følger continuarammeverket, etter anbefaling av direktoratet for e-helse.
 • Fjernadministrering og oppdatering av programvare
Image Image

En løsning du kan stole på

Med BALT gateway er det enklere å lage robuste systemer som sikrer personvern

 • Løsningen fungerer også når nettet er nede
 • Løsningen lagrer ingen personalia
 • Løsningen gjør at man har full kontroll over egen datainnsamling
 • Løsningen er utviklet etter Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten. Mer informasjon www.normen.no