BALT Sengevakt

Trygg søvn, minimal inngripen

Image

BALT sengevakt er en digital tilsynsløsning av seng.  Ved hjelp av en liten sensor som festes i eller på sengen kan man oppdage om en person er i eller utenfor sengen. På den måten unngår man unødvendig besøk når bruker sover.

 • Ingen kamera eller synlig utstyr
 • Se når bruker har lagt seg og når bruker har stått opp
 • Se fravær fra seng over lengre tid
 • Se puls og pustefrekvens
 • Mulighet til detaljert rapport om søvnmønster
 • Varsling til SMS, skjerm eller pasientvarlingsanlegg
 • Enklere å sette in målrettet hjelp slik at man unngår fall, uro og vandring

Image

Bedre søvnkvalitet

BALT sengevakt samler data om søvnmønster og kan bruke dette til å lage en rapport på hvordan pasient sover i løpet av døgnet eller lengre periode.

 • Oversiktlig historikk over alle sengene som har sengesensor
 • Bedre forståelse av døgnrytme
 • Få tilbakemelding på hvordan ulike tiltak påvirker søvn

Image

Fleksibel løsning, enkel å tilpasse

BALT sengevakt er laget både for institusjoner og til omsorgs- og private boliger.  Hovedforskjellen ligger i at institusjonsløsningen er laget for lokal oppfølging av pasient, mens løsning for private boliger er laget med tanke på avstandsoppfølging. Begge løsninger kan settes opp slik at pårørende også kan få relevant informasjon

 • Løsningen kan tilpasses institusjon eller omsorgs- og private boliger
 • Integrasjon mot annet brukernært utstyr, trygghetsalarmer og hjemmeautomasjonsløsninger.
 • Integrasjon mot pasientvarslingsanlegg eller helsevakt
 • Pårørende kan på en trygg måte gis tilgang til relevant informasjon

Enkel installasjon

BALT sengevakt er enkel å installere. Det er også enkelt å flytte løsningen og installere den et annet sted.

 • Nye senger kan enkelt legges til
 • Ingen kabling eller skruer nødvendig
 • Sensor kan festes til sengerammen eller plasseres løst mellom over og undermadrass
 • Sensor og ledninger kan være gjemt under madrass
 • Det er enkelt å flytte utstyr
Image

Ivaretar personvern

Image

BALT sengevakt gjør det enklere å møtekomme personvernregelverket. All behandling av sensordata foregår lokalt og man bestemmer selv hvilken type informasjon som forlater boligen eller institusjonen. Dette gjør at man får full kontroll over egen datainnsamling.

 • Ha full kontroll over egen datainnsamling
 • Løsningen lager ingen personlige opplsyninger
 • Løsningen er utviklet etter Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten.  Mer informasjon www.normen.no