BALT sengevakt i Sverige

anne BALT sengevakt, Nyheter

BALT sengevakt er nå installert på 3 sykehjem i de svenske kommunene Åre, Østersund og Strømsund. Sammen med svenskene er vi nå godt i gang med prosjektet «Bättre sömn och ökad trygghet». Ved at man får god oversikt over om beboende er i eller utenfor sengen blir det enklere å utføre besøk der det er behov.  Målet med projektet er å se hvordan BALT sengevakt påvirker arbeidsprosesser og miljø ved sykehjemmene.  Spørsmål som skal bessvares er:

  • Hvordan endres arbeidsmetodene?
  • Hvordan er mulighetene til kostnadsbesparelser og effektivisering?
  • Blir det bedre arbeidsmiljø?

Skogsbruksvägen i Østersund

Det er et mål å drive sykehjem som oppleves som en positiv arbeidsplass og er attraktiv for rekurettering. Vi gleder oss til å se resultatene i prosjektet.

 

Åfjord er i gang med å teste BALT sengevakt

anne BALT sengevakt, Nyheter

Da kan vi gratulere Åfjord sykehjem med BALT sengevakt. Siste dagen i februar installerte vi BALT sengevakt ved sykehjemmet og også til to brukere i omsorgsboliger. Her er det særlig omsorgsboligene gevinsten kan bli stor, siden disse ligger 30 minutters kjøring fra Åfjord. Vissheten om at brukeren er i seng vil gi trygghet, og utkjøring til boligene skjer når det er behov. Vi gleder oss til å jobbe sammen med Åfjord slik at vi kan utvikle BALT sengevakt til å bli det de produktet de ønsker seg.

 

 

Workshop med Selbu sykehjem

anne workshop

BALT sengevakt er utviklet i samarbeid med Selbu Sykehjem. De har nå testet ut BALT sengevakt siden høsten 2017. Siden installasjonsdato, som var 4 september, har vi sammen samlet mye erfaring. Det er viktig å jobbe sammen for å forstå hva som skal lages. Derfor har vi i hele perioden jobbet tett med de ansatte for å forstå oppgaver, utfordringer og behov. 

 8 februar hadde vi vår andre workshop med engasjerte og gode gruppediskusjoner.

Under workshop fikk vi snakket om hvordan vi forbedrer løsningen.  Med fokus på god dialog får vi uvurderlige gode og ærlige brukertilbakemeldinger. BALT sengevakt oppleves som svært positivt så lenge løsningen fungerer som den skal.  Arbeidsmiljø oppleves som bedre da det blir mindre støy og mer ro på avdelingen. For pasientene gjør mer ro også at de sover bedre og slipper forstyrrende besøk. Det ble utrykt ønske om at også dagvaktene skulle bli mer involvert i løsningen. Bitreactive viste fram sine forslag til ny funskjonalitet, statusrapporter og skjermbilder og fikk gode innspill på hva som gir verdi. Vi samlet også inn forslag til framtidige behov og ønskesliste.

12 engasjerte deltakere og 3 timer workshop gikk unna i rekordfart. Vi gleder oss til neste gang!

Vi har lansert nattrapport

anne BALT sengevakt, Nyheter

Hvor mye av tiden tilbringer en bruker i sengen? Nå kan du enkelt få kartlagt sovemønster med BALT sengevakt.

BALT sengevakt registrerer når en person er i eller utenfor sengen noe som gjør det enklere å sette inn målrettet hjelp når det er behov. Å kunne vite hvor mye av tiden en person tilbringer i sengen gir en god forståelse av sovemønster gjennom døgnet. Derfor har Bitreactive nå utviklet en nattrapport som grafisk viser hvor lenge en person har vært i eller utenfor sengen i løpet av døgnet.  

Figuren gir enkel oversikt over bruk av seng i 6 ulike rom over en 24-timers periode. Rødt betyr at pasienten ikke er i seng og grønt viser at pasient er i sengen.

BALT sengevakt hjemme er nå klar til test

anne BALT sengevakt, Nyheter

BALT sengevakt hjemme er nå klar til å testes ut ved omsorgsboliger. Den er allerede installert i 4 ulike boliger.

Omsorgsboliger kan ligge avsides til noe som gjør at gevinstene med bruk av BALT sengevakt blir tydelig både når det gjelder tidsbruk og kvalitet på tjenesten. Når utkjøringer til omsorgsboliger er rutinepreget, blir ikke nødvendigvis besøk gjort når det virkelig er behov. Hjemmebesøk når det ikke er behov virker forstyrrende og kan føre til at bruker våkner i det hjemmehjelp forlater boligen. Å redusere antall faste tilsyn når det ikke er behov for hjelp kan gi mer ro og bedre søvnkvalitet. Samtidig så kan varsel om at bruker har forlatt sengen gjøre at hjemmehjelpen kommer tidsnok og dermed forhindrer fall og vandring. Det skal bli spennende å se hvor godt BALT sengevakt håndterer digitalt tilsyn hos hjemmeboende.